Hírek, aktualitások

Zádor

Zádor
Zádor
Zádor
Zádor
Zádor
Zádor

Polgármester: Barics Attiláné
Polgármesteri Hivatal címe: 7976 Zádor, Béke tér 2.

Lakosság száma (2010. jan. 1.): 355 fő.

Zádor a 6-os főúttól délre, Kétújfalutól nyugatra, Somogy megye irányában fekszik.

Már 1332-ben a somogyi főesperesség parokiális egyháza állt itt. Kőtemploma is ebből az időből származik. 1460 körül cseh husziták telepedtek meg, a török uralom alatt lakott település. Nevét feltehetőleg Zádori Jánosról kapta, aki a 16. század végén a falubirtokosa volt. A falu később - a XVIII. században a Batthyányiak kezébe került. A település kiemelkedő értéke a középkori eredetű, a XIX. században késő barokk stílusban átépített református templom.
A lakosság eredetileg főleg református, katolikus temploma csak az 1980-as években épült. A szörényi hívek is ezt látogatják.

A körjegyzőség székhelye Kétújfaluban található.
Körjegyző: dr. Hajas Endre
Körjegyzőség címe: 7975 Kétújfalu, József A. u. 34.

Iskola és óvoda a településen nem működik, a gyerekek a kétújfalui intézményeket látogatják.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi központja szintén Kétújfaluban található. A szolgálattal kapcsolatos teendőket Kovács Bernadett, és Balogné Fenyvesi Piroska látja el.

A falugondnoki szolgálat és a házi segítségnyújtás megoldott.

A szociális étkeztetés is működik, a kétújfalui iskolából a falugondnoki busz segítségével hozzák az ebédet.

A település látnivalói:

  • Református templom,
  • Hősök szobra,
  • Hoffer traktor,
  • Helytörténeti gyűjtemény,
  • fás legelő,
  • a megye legöregebb tölgyfája.