Hírek, aktualitások

A társulásról

A Szigetvári Térség és a Dél-Zselic Területfejlesztési Társulása 1996-ban alakult meg szigetvári központtal, a statisztikai körzethez tartozó települések alapításával.

A társulás a települések közös munkaerőpiaci, termelési, ellátási érdekazonossága, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok megvalósítása céljából jött létre.

A társulás tagjai: a szigetvári statisztikai kistérség 46 településnek önkormányzatai.

A társulás tagjai a fenti célok elérése érdekében közös pénzügyi alapot létesítettek, melyet a létesítő okiratban rögzített feladatok megvalósítására használnak fel.

A társulás - megalakulása óta - több sikeres pályázat elkészítésében vett részt és nyert el:

 • Forrástérkép elkészítése (humán erőforrások felmérése 1998.)
 • Területfejlesztési, agrár- és vidékfejlesztési program kidolgozása,
 • közös szennyvízhálózat terveztetése,
 • közvilágítás korszerűsítése,
 • kistérségi 3 éves szociális felzárkóztató program elkészítése
 • Miniszterelnöki Hivatal támogatásával Kistérségi Koordinációs Program megvalósítása,
 • területfejlesztési- és vidékfejlesztési menedzseri státus biztosítása,
 • hétvégi orvosi ügyelet működtetésének megszervezése /folyamatban/,
 • térségi turizmusfejlesztési program kidolgozása,
 • szomszédos kistérségekkel integrált fürdőfejlesztési program kidolgozása,
 • határ-menti kapcsolatok kiépítése,
 • DDOP-3.1.2/2F-2f
 • TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0083
 • TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0035
 • TIOP-1.1.1-07/1-2008-0227
 • TIOP-1.2.5

A szigetvári kistérség önkormányzatai abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb színtű ellátást és szolgáltatást, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján 2004. június 8- napjától létrehozták a Szigetvári Kistérségi Többcélú Társulást. A társulás átalakulásával 2004. december 23-án létrejött a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás.

A Többcélú Társulás megalakulásával a korábban ellátott feladatok arzenálja kiszélesedett többek között a közoktatás, az egészségügy, a szociális, a közoktatási feladatellátással, a belső ellenőrzéssel, a mozgókönyvtári ellátással.

Szociális feladatkörben szociális alapellátásként valósul meg a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekjóléti szolgáltatást.

Közoktatási feladatkörben a kistérség logopédiai és gyógytestnevelési, majd 2006-tól a nevelési tanácsadás és a továbbtanulási felkészítés feladatainak ellátását vállalta a Társulás. A gyermekek és a gyógypedagógusok szállítása a többcélú társulások létrehozását ösztönző támogatás keretében vásárolt 16+1 fős autóbusz által biztosított.

Belső ellenőrzéssel foglalkozó szakemberek a térség intézményeinek szabályszerű működését vizsgálják.

Egészségügyi alapellátás körében a Társulás az ügyeleti rendszer ellátottságán igyekszik javítani. Ezen belül is főleg a modernebb eszközökkel való felszereltséget kívánja megvalósítani, együttműködve a Szigetvári Városi Kórházzal.

A szociális és gyermekjóléti alapellátást a Szoceg Nonprofit Kft. látja el a kistérségben.

A Társulás által fenntartott oktatási intézmények:

 • Dél - Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde: 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 18; Tel.: 73/311-625; Főigazgató: Kovácsevicsné Tóth Marianna

 • Almamellék - Somogyhárságy Óvodája, Általános Iskolája és Kollégiuma: 7934 Almamellék, Petőfi tér 1.; Tel.: 73/554-018; Igazgató: Szubotics Miklós