Hírek, aktualitások

A kistérség

A szigetvári statisztikai kistérség a Dél-dunántúli régióban, Baranya megyében helyezkedik el. Területe 669 km2 és Baranya megyének 15,1 %-át foglalja magába. Határos a barcsi, a kaposvári, a pécsi, a sásdi és a sellyei kistérséggel. Közvetlenül nem országhatár menti kistérség, de a legdélebben fekvő településtől légvonalban a horvát határ 7 km-re található.

A térségben az egyetlen városon, Szigetváron kívül 45 községet találunk, melyek közül mindössze egy lélekszáma haladja meg – Hobol – az 1000 főt, a települések 80%-a 500 fő alatti törpefalu. A falvak 24%-ában a lakosság száma a 200 főt sem éri el. A térségben mintegy 28 ezer ember él, közülük kb. 11 ezren Szigetváron, a fennmaradó népesség pedig a 45 apró- és törpefalu valamelyikén.


Nagyobb térképre váltás

A szigetvári kistérség hátrányos helyzetének egyik fő összetevője, az aprófalvas településszerkezet, mely a térség problémáit jelentősen meghatározó sajátosság. E településszerkezet szerepet játszik abban, hogy adott térség hátrányos helyzetének egyéb összetevői is kialakulnak, fennmaradnak, felerősödnek; legyen szó a munkahelyek hiányáról, a közlekedés okozta nehézségekről, s így akár a munkahelyekhez, akár az oktatáshoz, akár az egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémáiról, a településeken a különböző intézmények és szolgáltatások, valamint az infrastruktúra hiányosságairól, az önkormányzatok lakosságszám arányosan kialakított támogatásának elégtelenségéről.

A hivatalos adatok szerint a szigetvári a megye 9 kistérsége közül a legrosszabb helyzetű térségek közé tartozik. Hátrányos helyzete nemcsak a megyén, de a tágabb régión belül is kitűnik.

Településszerkezet, népesség, népmozgalom, 2002:
Település: 46
Ebből város: 1
Terület: 669 km2

A települések száma népességnagyság-kategóriák szerint:
–499: 35
500– 999: 8
1000– 1999: 2
2000– 4999: -
5000–9999: -
10 000–49999: 1
50 000–99999: -
100 000– : -

Lakónépesség az év végén: 28 014
A városok népessége: 11 392
A települések átlagos népessége: 609
Népsűrűség fő/km2: 42
A 120 feletti népsűrűségű településeken lakók aránya, %: 41
Élveszületés 1000 lakosra: 9,8
Halálozás 1000 lakosra: 13,6
Belföldi vándorlási különbözet 1000 lakosra: -7,6
A belföldi vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra (1990-2002): -1,9
A 60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből (dec. 31.): 18,1

Regisztrált munkanélküliek, szociális ellátás, egészségügy, személyi jövedelemadó, 2002:
A munkanélküliek aránya %: 13,7

A tartósan (180 napon túl) munka nélküliek aránya %:
1996 dec. 20.: 8,8
2002. dec. 20.: 7,9

A tartósan (180 napon túl) munka nélküliek aránya a munkanélküliek körében, %:
1996 dec. 20.: 61,1
2002. dec. 20.: 57,8

A szellemi foglalkozásúak aránya a munkanélküliek körében, %:
1996 dec. 20.: 10,9
2002. dec. 20.: 7,2

A pályakezdők aránya a munkanélküliek körében, %: 6,9
Idősek klubja férőhelyeinek száma 1000 hatvan éves és idősebb lakosra: 4
100 bölcsődei férőhelyre jutó beírt gyermek: 160
Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesült 1000 lakosra: 2,3
Önkormányzatok által nyújtott egyéb támogatások esetei 1000 lakosra: 476
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 1000 lakosra: 78
Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos: 1648
A járóbeteg szakellátás rendelési órái, 1000: 9
Működő kórházi ágy: 382
Az 1000 lakosra jutó adózók száma: 371
A személyijövedelem-alapot képező jövedelem 1 állandó lakosra, Ft: 286 817
Személyi jövedelemadó 1 állandó lakosra, Ft: 51 503 

Lakáshelyzet, közműellátás, oktatás, 2002:

Lakásállomány: 10 056
100 lakosra jutó lakos: 279
Az épített lakások száma: 56
Az épített lakások ebből 4 és annál több szobás, %: 44,6
Az épített lakások 10 000 lakosra: 19,9
Az épített lakások átlagos alapterülete, m2: 99,9
100 épített lakásra jutó megszűnt lakás: 30,4
1990-2002 között épült lakások a 2002. évi lakásállomány %-ában: 6,6
Vezetékes gázt fogyasztó háztartások a lakásállomány %-ában: 13,2
Egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gáz-fogyasztás, m3: 1873
Egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamosenergia-fogyasztás kWh: 2597
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás, %: 95,9
Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás, %: 25,9
Egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat, m: 88
Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás m3: 24,6
100 óvodai férőhelyre jutó beírt gyermek: 105
Általános iskolai feladatellátási hely: 16
Gimnáziumi feladatellátási hely: 1
Szakközépiskolai feladatellátási hely: 1
Középiskolai tanuló 1000 lakosra: 17
Felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói 1000 lakosra: - 

Működő vállalkozások, 2002:
Vállalkozás összesen: 1 440
Vállalkozás egy km2-re: 2
Vállalkozás 1000 lakosra: 51
Társas vállalkozás: 469
0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató: 208
1-9 számú főt foglalkoztató: 207
10-19 számú főt foglalkoztató: 20
20- 49 főt foglalkoztató: 16
50-249 főt foglalkoztató: 18
250 és több főt foglalkoztató: -

Társas vállalkozásból
Mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halászat: 101
Ipar, építőipar: 114
Kereskedelem, javítás: 89
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás: 20
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás: 92
Egyéni vállalkozás: 971
0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató: 716
1-9 számú főt foglalkoztató: 251
Mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halászat: 127
Ipar, építőipar: 204
Kereskedelem, javítás: 231
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás: 169

Kereskedelem, idegenforgalom, személygépkocsi, telefon és kábeltelevízió, 2002:
Kiskereskedelmi üzlet: 490
Élelmiszerjellegű üzlet és áruház: 157
Ruházati szaküzlet: 48
Vasáru, festék, üveg szaküzlet: 26
Elektromos háztartási cikkek szaküzlet: 12
Gépjárműalkatrész szaküzlet: 6
Bútor, háztartási cikk szaküzlet: 9
Gyógyszertár: 5
Kiskereskedelmi üzlet 1000 lakosra: 17
Vendéglátóhely: 155
Étterem, cukrászda: 99
Bár, borozó: 51

Kereskedelmi szálláshelyek:
Férőhely: 630
Férőhely 1000 lakosra: 22
Vendégéjszaka 1000 lakosra: 787
Személygépkocsi 1000 lakosra: 216
Távbeszélő-fővonal 1000 lakosra: 226
Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakás: 147

Néhány fontosabb népszámlálási adat, 2001. február 1.:
Népesség: 28 120

A népesség korcsoportok szerinti megoszlása, %:
14 éves és fiatalabb: 18,6
15 és 39 éves: 34,0
40 és 59 éves: 28,8
60 éves és idősebb: 18,6

A népesség iskolai végzettsége a megfelelő korúak %-ában:
15-X éves, legalább általános iskola 8. évfolyamát elvégezte: 85,9
18-X éves, legalább középiskolai érettségivel: 22,5
25-X éves, egyetemi, főiskolai stb. oklevéllel: 5,5
Elvégzett átlagos osztály- (évfolyam-) szám: 8,74

A népesség száma gazdasági aktivitás szerint:
Foglalkoztatott: 8 076
Munkanélküli: 1 875
Inaktív kereső: 10 418
Eltartott: 7 751
A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás foglalkoztatottai az összes foglalkoztatott %-ában: 12,8
Az ipar és az építőipar foglalkoztatottai az összes foglalkoztatott %-ában: 31,9
A szolgáltatási jellegű ágazatok foglalkoztatottai az összes foglalkoztatott %-ában: 55,3

A lakások száma: 10 010
1945-1969 között épült: 2 564
1970-1979 között épült: 1 743
1980-1989 között épült: 1 638
1990-ben és később épült: 485

(forrás: KSH)