Hírek, aktualitások

Vásárosbéc

Vásárosbéc
Vásárosbéc
Vásárosbéc

Polgármester: Bankó István
Polgármesteri hivatal címe: 7926 Vásárosbéc, Kossuth u. 27.
A lakosság száma (2010. jan. 1.): 192 fő.

A település nagyjából 25 km-re Szigetvártól északra, a megye határában fekszik. A kistérség települései közül a központi várostól az egyik legtávolabb fekvő község.

István király korában királyi vadászterület volt. A 15. században Szigetvár birtokai közé sorolták. Birtokosaként ismerjük Rupoli Tamásfi Istvánt és Jánost, Athimi Jánost, Balogh Jánost, Pajty Pált, a Batthyány családot, a Biedermannokat, Mautner Albertet, Veisz Artúrt és Sövény Vilmost. A hódoltság idején folyamatosan lakott hely volt. Az úrbérrendezéskor Batthyány Károly herceg birtoka volt. A 18. század utolsó negyedétől néhány német nevű család is élt itt. Időnként néhány szláv anyanyelvű is feltűnt. A II. világháború veszteségeit, a német lakosság kitelepítését, a paraszti népességet ért megpróbáltatásokat már nem tudta népességveszteség nélkül átvészelni.

A körjegyzőség székhelye Somogyhárságyon található.
Körjegyző: Dr. Hajdu Edit Barbara
Körjegyzőség címe: 7925, Somogyhárságy, Rákóczi u. 2.

A településen óvoda és általános iskola nem működik, a gyerekek a Somogyhárságyon, valamint a Somogyapátiban működő intézményeket látogatják.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi központja Somogyapáti. A szolgálattal kapcsolatos teendőket Kiss Katalin és Varga Istvánné látja el.

A községben a falugondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés is megoldott.

A település látnivalói:

  • Református templom,
  • Világháborús emlékmű.