Hírek, aktualitások

Várad

Várad
Várad

Polgármester: Kiss István
Polgármesteri Hivatal címe: 7973 Várad, Fő u. 3.

Lakosság száma (2010. jan. 1.): 126 fő.

Ezt a Szigetvártól délre elhelyezdedő falut Bürüs és Hobol elnevezésű falvak fogják közre. Csak közúton keresztül közelíthető meg.

A település első említése 1332-ből, egy pápai tizedjegyzékből való. A török hódoltság alatt elpusztult, a 18. században kezdett újra benépesülni református magyarokkal. A népmonda szerint neve onnan ered, hogy a letelepedő lakók a Kétújhely melletti Várhegyen várták meg egymást. Egy másik monda szerint a Vár völgyben egy basa lakott a török időkben, akihez a házasulandóknak egy hétre el kellett vinni menyasszonyukat.
Természeti adottságai között meg kell említeni azt a két forrást, amelyek vize a falu földművelésből élő lakóinak öntözővizet biztosított. A falu földesurai voltak a Czinderiek, a Wenckheimek, az Andrássyak. A települést elkerülték a világháborús pusztítások.

A körjegyzőség székhelye Kétújfaluban található.
Körjegyző: dr. Hajas Endre
Körjegyzőség címe: 7975 Kétújfalu, József A. u. 34.

Iskola és óvoda a településen nem működik, a gyerekek a kétújfalui intézményeket látogatják.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi központja szintén Kétújfaluban található. A szolgálattal kapcsolatos teendőket Kovács Bernadett, és Balogné Fenyvesi Piroska látja el.

A falugondnoki szolgálat és a házi segítségnyújtás megoldott.