Hírek, aktualitások

Somogyhatvan

Somogyhatvan
Somogyhatvan
Somogyhatvan
Somogyhatvan
Somogyhatvan

Polgármester neve: Tóth Lajos József
Polgármesteri hivatal címe: 7921 Somogyhatvan, Kossuth u. 60.
Lakosság száma (2010. jan. 1.): 404 fő

Somogyhatvan 13 kilométerre található Szigetvártól Nyugat-Baranyában.

A települést először 1421-ben említették az oklevelek Hatwan néven. A falu a középkorban valószínűleg a település déli határán húzódó egykori Szentmiklósi kolostor birtokaihoz tartozott. A törörök idők alatt is kisnemesek által lakott falu volt, majd a Hódoltság végén a felszabadító harcok során leégett, s lakói délebbre, a falu mai helyére húzódtak. A település birtokosai voltak a Traun, a Draskovics és az Eszterházy család is.

A településhez tartozott még Vandapuszta is, mely uradalmi birtokközpont volt, valamint Ágipuszta, amely a 17. században már jelentős település volt. Az 1950-es megyerendezéssel a korábban Somogy megyéhez tartozó települést a Szigetvári járás részeként Baranyához csatolták. A múlt századi források szerint itt kezdődik a Zselic. Lakossága főként református. Műemlék: Műemlék jellegű barokk református templom, 18. sz-i barokk stílusban épült majorsági magtár (Zrínyi u. 7.).

A körjegyzőség székhelye Somogyapátiban található.
Körjegyző: Dr. Sitkei Lukács
Körjegyzőség címe: 7922 Somogyapáti, Fő u. 81.

A településen nem működik óvoda, iskola, a gyerekek Somogyapáti, illetve Szigetvár intézményeibe járnak.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi központja Somogyapáti.
Címe: 7922, Somogyapáti, Fő u. 82.
A szolgálattal kapcsolatos tevékenységet Kiss Katalin és Varga Istvánné látja el.

A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a falugondnoki szolgálat megoldott.

A település látnivalói:

  • Imaház,
  • Református templom,
  • Világháborús emlékmű,
  • barokk magtár,
  • műemlék jellegű lakóház (Kossuth u. 56.)