Hírek, aktualitások

Somogyhárságy

Somogyhárságy
Somogyhárságy
Somogyhárságy
Somogyhárságy
Somogyhárságy

Polgármester: Fáth József
Polgármesteri hivatal címe: 7925 Somogyhárságy, Rákóczi u. 2.

Lakosság száma (2008. dec. 31.): 477 fő

Honlap: www.somogyharsagy.hu

A település nagyjából 20 km-re van Szigetvártól, a várostól északra, a 67-es úttól nyugatra található.

Első említése 1346-ban Hassagh formában található. 1489-ben már két település: Felsew-hassagh és Alsó-hassagh, majd 1724-ben Hárságy néven szerepel az irodalomban. 19. század elejétől Kis-és Nagyhárságy éven említik, majd a század végétől a közigazgatás megszerzésétől; a két települést együtt Somogyhárságyként ismerik. A 150 éves török uralom pusztító következménye, majd a Habsburgok elleni függetlenségi harc eredménye lett a lakosság kihalása ill. elmenekülése.

Mária Terézia idején frank és morva területekről származó német iparosokat telepítettek le, akik folytatták itt is az üveghuta mesterséget. A német lakosság a XIX. század végéig növekedett, ekkor a lakosság 70%-át tette ki. Földesurai voltak többek között Székely Mihály, Imrefy Farkas, Festetics Pál, Zichyek és a Bolza család. A 19. század közepén Kishárságy és Nagyhárságy falvakat egyesítették Somogyhárságy néven. Mivel többségében német ajkúak lakták a települést, így a II. villágháború új helyzetet teremtett, itt is létrehozták a Hitler Jugendet és a Volksbundot. A falu német és magyar érzelmű svábjai között napirenden voltak a veszekedések, civakodások. A háború után bekövetkezett kitelepítések Békés, Somogy megyéből, Horvátországból és a felvidékről.

A falu életében nagy változást hozzott a Somogyhárságyot Szigetvárral összekötő út megépítése, hiszen így alkalmuk nyílt az iparban potenciális helyet elfoglaló Szigetvár városban munkát vállalni, mely megkönnyítette helyzetüket.

1998-ban megalakult Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület. Napjainkban a falu életét színesebbé varázsolja a minden évben megszervezésre kerülő Parasztolimpia valamint a szeptemberi szüreti mulatság. 2004-ben többek között Somogyhárságy adott otthont a World Folkloriada elnevezésű nemzetközi folklór világtalálkozónak, ahol elsősorban a görög és a thaiföld kúlturába nyertek betekintést az odalátogatók.

A somogyhárságyi körjegyzőséghez tartozó települések: Magyarlukafa, Vásárosbéc.
Körjegyző: Dr. Hajdu Edit Barbara
Körjegyzőség címe: 7925 Somogyhárságy, Rákóczi u. 2.

A településen óvoda és 1-6 osztályos általános iskola működik. Az intézmény 2007. augusztus 1. óta a Zselici Intézményi Társulás tagintézménye, gesztorintézmény az Almamelléki Általános iskola és Diákotthon.
Intézményvezető: Szili Ferenc
Iskola címe: 7925, Somogyhárságy, Rákóczi u. 60.

2005-ben pályázaton közösségi buszt nyert a település. Ennek elsődleges feladata az iskolások, óvodások szállítása.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi központja Somogyapáti. A szolgálattal kapcsolatos teendőket Kiss Katalin és Varga Istvánné látja el.

A szociális étkeztetés és a falugondnoki szolgálat megoldott.

A település látnivalói:

  • Szent Vendel-szobor,
  • Szent János-szobor,
  • Római katolikus templom,
  • Világháborús emlékmű,
  • Festetics-mauzóleum,
  • Harangláb,
  • Kapoli Antal síremléke,
  • Helytörténeti gyűjtemény,
  • Zichy-kastély,
  • Magda-lak.