Hírek, aktualitások

Somogyapáti

Somogyapáti
Somogyapáti
Somogyapáti
Somogyapáti

Polgármester neve: Kis Péter
Polgármesteri hivatal címe: 7922 Somogyapáti, Fő u.81.

Lakosság száma (2010. jan. 1.): 528 fő

Somogyapáti Nyugat-Baranyában található, 8 kilométerre Szigetvártól.

Az újkőkor korai és középső szakaszában élt vonaldíszes kerámia kultúra maradványait és a lengyeli kultúra telepét tárták fel a községben. Neve egy 1332-1337 között keletkezett forrásban fordult elő először Apáti alakban. (A név a magyar főpap jelentésű apát szó birtokos i képzővel ellátott változata). A Somogy előtag a régi megyéhez tartozásra utal. A török hódoltság idején elnéptelenedett, lakói a 18. sz. elejétől magyarok, majd szlávok és németek is beköltöznek. Egyes adatok szerint már a 14. században az Adorjáni apátság birtoka volt. Római katolikus temploma és református haranglába van.
A község temploma műemlék jellegű római katolikus templom, melynek barokk stílusú Szentélye 1777-ben épült, hajója pedig 19. századból, míg tornya 20. századból való. Kertjét barokk Nepomuki Szt. János és Szt József szobrok díszitik.

A somogyapáti körjegyzőséghez tartozó települések: Basal, Patapoklosi, Somogyhatvan, Somogyviszló.
Körjegyző: Dr. Sitkei Lukács
Körjegyzőség címe: 7922, Somogyapáti Fő u. 81.

A településen alsó és felső tagozatos általános iskola, valamint óvoda működik. Az intézmény fenntartója 2007. július 1-je óta a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Társulás.
Intézményvezető: Keszegné Molnár Szilvia
Iskola címe: 7922, Somogyapáti, Fő u. 89.

A községben található a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi központja.
Központ címe: 7922, Somogyapáti, Fő u. 82.
A szolgálattal kapcsolatos teendőket Kiss Katalin és Varga Istvánné látja el.
A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás megoldott, falugondnoki szolgálat működik.

A fentieken kívül a faluban található könyvtár, orvosi rendelő, védőnői körzeti központ, művelődési ház, rendőrségi körzeti megbízotti iroda, a Szigetvári Takarékszövetkezet helyi fiókja, teleház, patika.

A település látnivalói:

  • Római katolikus templom,
  • Plébániakert,
  • Székelykapu,
  • kopjafák,
  • Református harangláb,
  • Kápolna (Dióspuszta).