Hírek, aktualitások

Pedagógusok az iskolapadban (Sajtóközlemény a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0035 azonosítószámú pályázathoz)

A Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 75.000.000,- Ft támogatást nyert a TÁMOP-3.3.7.-09/1 pályázat keretében. Az „Oktatás tartalmi fejlesztései a Szigetvári Kistérségben” elnevezésű projekt 2010. szeptember 1-től kezdődően, 2 tanév alatt valósul meg.

Az elmúlt tanévben az óvodák a kompetencia alapú óvodai programcsomagok adaptációját (tűz, víz, levegő programcsomag) valósították meg. Az iskolában szintén a kompetencia alapú oktatás bevezetésére került sor (elsősorban a matematika, a szövegértés-szövegalkotás, és az idegennyelv-oktatás területén). A nyár folyamán a Kistérségi Társulás a kompetencia alapú oktatáshoz szükséges taneszközöket vásárolt, amelyeknek a segítségével az intézmények nevelési-, oktatási tevékenysége még korszerűbbé, hatékonyabbá vált. Mindezen túl az intézmények egyik fontos feladata az iskolai informatikai stratégia kidolgozása és az IKT alapú kompetenciafejlesztés összehangolása. Ezzel összhangban a Társulás az elmúlt évben számítógépeket, nyomtatókat, interaktív táblákat vásárolt. A projekt kiemelt céljai közt szerepel az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése. Ennek érdekében a kistérség óvodái, iskolái vetélkedőket, író-olvasótalálkozókat szerveznek, amelyeken örömmel vesznek részt a települések a helyi közösségei, lakosai.

Az őszi szünet napjait tanulással töltötték a Szigetvári Kistérség pedagógusai. A kompetencia alapú oktatáshoz, és más korszerű tanulásszervezési eljárásokhoz szükséges ismereteket több napos továbbképzés során sajátították el az érintett intézmények óvónői, tanító, tanárai. Több kistérségi intézményben pedagógusokkal teltek meg az iskolapadok.

A projektből finanszírozott továbbképzések az elkövetkező hónapokban is folytatódnak, és várhatóan 2012 februárjában érnek véget. A 23 különböző képzésen több mint 150 pedagógus vesz részt, de mivel vannak olyan pedagógusok, akik a projekt keretében több képzésen is részt vesznek, az összes résztvevő száma 377 fő.