Hírek, aktualitások

Nemeske

Nemeske
Nemeske

Polgármester: Tóth Péterné
Polgármesteri hivatal címe: 7981 Nemeske, Fő u. 3.

Lakosság száma (2010. jan. 1.): 271 fő

A Szigetvár után Barcs felé tartó 6-os főútról balra a 2. bekötőúton lekanyarodva, bő 1 km után jutunk el a településre.

A településről a legrégebbi történelmi emlék a középkorból, 1492-ből származó oklevél. 1666-ban a Zrínyi család birtokába kerül, majd a rákövetkező évszázadban már Nemes községként szerepel, ahol mindössze csak öt jobbágycsalád élt. A Zrinyi család után a Batthyányiak tulajdonába került, akiktől az osztrák kincstár elkobozta és a bécsi Biedermann-családnak adta el 1851-ben. Görösgalpuszta a későbbi évek során Stephaics Ferenc és Nádasdy Elek földbirtokosok tulajdonát képezte, e két családnevét viseli Görösgalpuszta területén található a 13. században épült hajdani két kúria. 1792-ben épült református temploma. A település körüli területeken magángazdálkodás folyt. A falu életében a későbbiekben is meghatározó szerepe volt az állami gazdaság révén a mezőgazdaságnak. Görösgali településrészen született Nemesdédi Stephaich Pál Somogy vármegye alispánja 1887-ben. Nemeske lakosságának életében jelenleg is meghatározó tevékenység a gazdálkodás, a mezőgazdaság és az állattenyésztés.

A településen óvoda és iskola már nem működik, a gyerekek a nagydobszai intézményeket látogatják.

Körjegyző: Csölléné Makovics Edit
Körjegyzőség címe: 7981, Tótszentgyörgy, Fő u. 17.

A településen található a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi központja.
Központ címe: 7981, Nemeske, Görösgali u. 1.
A szolgálattal kapcsolatos teendőket Sárai Nikolett és Vida Margit látja el.

Házi segítségnyújtás és falugondnoki szolgálat működik a községben.

A település látnivalói:

  • Nádosy-kastély,
  • Stephaich- kastély,
  • Református templom,
  • Világháborús emlékmű.