Hírek, aktualitások

Nagypeterd

Nagypeterd
Nagypeterd
Nagypeterd
Nagypeterd

Polgármester: Magda József
Polgármesteri hivatal címe: 7912 Nagypeterd, Kossuth u. 93/a.

Lakosság száma (2010. jan. 1.): 650 fő

A települést kettészeli a 6-os főforgalmi út, Szigetvártól 7 km-re, Pécstől 26 km-re fekszik. Autóbusszal könnyen, de vasúton is megközelíthető a Pécs - Szigetvár vasúthálózat révén.

Neve a Péter személynév -d képzős alakjára vezethető vissza. Helyén egykor római út vezetett. Az Árpád-korban egy telep volt Kispeterddel, nemeseiről és papjairól több okmány is megemlékezik. A hódoltság idején folyamatosan lakott, a környék elpusztult falvainak lakossága is ide költözött. Nemesi lakói ekkor jobbágysorba kerültek, 1724-ben azonban sikerült elismertetniük régi kiváltságaikat. A lakosság az 1980-as évekig folyamatosan növekedett, főleg a kedvezőtlenebb helyzetben levő településekről beköltözőkkel. Nevezetessége a műemlék jellegű református templom, amely a 18. sz. második felében épült késő barokk stílusban. Tornya és főhomlokzata klasszicista, a 19. sz. első feléből.
A faluban született 1832-ban Baksay Sándor író, műfordító, később Kunszentmiklós lelkésze, majd a Dunamelléki Egyházkerület püspöke. (Néprajzi tárgyú dolgozatai: A Mecsek környéke, és A magyar nép viselete In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország 4. köt. Bp., 1896. Néprajzi dolgozatok. Vallási tárgyú dolgozataiból. Bp., Franklin, 1917., Elbeszélései: Gyalog-ösvény. Elbeszélések. Bp., Franklin, 1911. „Patak banya” baranyai történet a reformáció korából… Összegyűjtött irodalmi dolgozatai. Bp., Frankiln, 1917.)

A nagypeterdí körjegyzőséghez tartozó települések: Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet.
Körjegyző: Dr. Faragó Ágnes
Körjegyzőség címe: 7912 Nagypeterd, Kossuth u. 93/a.

A településen óvoda és általános iskola működik. 2007. szeptember 1-je óta tagintézménye a rózsafai általános iskola és óvoda. Az intézmény fenntartója a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás.
Intézményvezető: Somogyiné Keszthelyi Judit
Iskola címe: 7912 Nagypeterd, Kossuth L. u. 47.

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat mikro-térségi központja Bánfán van. A szolgálattal kapcsolatos teendőket Ignáczné Bogdán Mária, Batáné Győrffy Anikó, Méhész Jánosné látja el.

A település látnivalói:

  • Református templom,
  • Millenniumi kopjafa,
  • Hála-kopjafa,
  • Baksai Sándor püspök szülőháza,
  • Világháborús emlékmű.