Hírek, aktualitások

Mozsgó

Mozsgó
Mozsgó
Mozsgó
Mozsgó
Mozsgó

Polgármester: Kovács Zsolt Vilmos
Polgármesteri hivatal címe: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 15.

Lakosság száma (2010. jan. 1.): 968 fő

Szigetvárról észak felé a 67-es főúton, egy leágazáson keresztül jutunk el Mozsgóra.

Domburou, Dombró alakban olvasható először a neve 1330-ban. Már a későbronzkorban lakott hely a Halomsíros kultúra emlékeivel, ahol kelták és rómaiak is megtelepedtek. Mai nevét a magyar „mosóhelyből” és a horvát mozga – öszvér – szóból is eredeztetik, amit a hódoltság alatt tenyésztettek. Az újkori emlékekben is gazdag falu később a Batthyány majd a Biedermann család birtoka. 1726 táján magyarok, horvátok népesítik be. Katolikus templomát Batthyány Károly építteti 1746-ban a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A szerb megszállás idején határátkelő. 1965-ben Mozsgó központtal hozzákapcsolták az almáskeresztúri, a csertői és a szulimáni tsz-eket, az óvodát és az iskolát is központosították, és a körzet kereskedelmi központtá is vált. Később e tekintetben Szigetvárhoz csatolták. Infrastrukturális előnyét, súlyát a kisrégióban a rendszerváltás után is megőrizte.

A mozsgói körjegyzőséghez tartozó települések: Almáskeresztúr, Szulimán.
Körjegyző: Dr. Szilas Tamás
Körjegyzőség címe: 7932, Mozsgó, Batthyány u. 15.

A településen óvoda és általános iskola működik. Az intézmény 2011. július 1. óta a Dél-Zselic Középiskola tagintézménye.
Intézményvezető: Mustos Erzsébet
Iskola címe: 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 3.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szentlászlói központtal működik. A szolgálattal kapcsolatos teendőket Schvarz Éva és Németh Rita látja el.

Szociális étkeztetés van, az ételt a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonából szállítják.

A házi segítségnyújtás szociális gondozó közreműködésével működik.

Itt működik a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, melynek ellátási körzete az egész megyére kiterjed.

A település látnivalói:

  • Batthyány-kastély,
  • barokk magtár,
  • Római katolikus templom,
  • Világháborús emlékmű,
  • Kopjafa,
  • Pringli-forrás.