Hírek, aktualitások

Magyarlukafa

Magyarlukafa
Magyarlukafa
Magyarlukafa
Magyarlukafa

Polgármester: Kékes Tóbiás
Polgármesteri hivatal címe: 7925 Magyarlukafa, Fő u. 44.

Lakosság száma (2008. dec. 31.): 106 fő

Szigetvártól északra, Somogyhárságyon keresztül közelíthető meg a megyehatárhoz már közel fekvő, apró zsáktelepülés.

Neve Villa Luca alakban olvasható először 1234-ben, ahol a Luca elnevezés egy Lukács nevű földbirtokosra utal. A történelem során különböző a Lucafawa, Lukafalwa, Lukafa, Lukafalva néven volt még ismert. A 15. században igen kicsiny falu volt. A település 1715-ig puszta, csak időnként telepedett meg egy-egy család. 1772 után németek érkeztek, akik üveghutát létesítettek a faluban. Nevezetes volt egykor a község az itt készített, szénagyűjtésnél használt favillájáról, amellyel ellátta az egész környéket. A 20. század első harmadában a német anyanyelvűek száma lecsökkent. A községben számos kézműves mester, népművész is letelepedett, a tájházban egyebek közt szövő- és fazekasműhelyt hoztak létre. A nyaranta sok látogatót vonzó településsé változik át, ahol az ide kiránduló csoportok a vonzó természeti környezettel ill. szellemi-kulturális értékekkel ismerkedhetnek meg.

A körjegyzőség székhelye Somogyhárságyon található.
Körjegyző: Dr. Hajdu Edit Barbara
Körjegyzőség címe: 7925, Somogyhárságy, Rákóczi u. 2.

A településen óvoda és általános iskola nem működik, a gyerekek a somogyhárságyi intézményeket látogatják.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi központja Somogyapáti. A szolgálattal kapcsolatos teendőket Kiss Katalin és Varga Istvánné látja el.

A falugondnok többek között betegszállítást, személyszállítást, valamint bevásárlást végez.

A néprajzi hagyományok felélesztésének köszönhetően a község jelentős idegenforgalommal rendelkezik.

A település látnivalói:

  • Talpasház, Néprajzi Műhely,
  • Lukafa Galéria,
  • Világháborús emlékmű,
  • Szent-Vendel szobor.